Inspirace

Ráda bych zde věnovala trochu více prostoru třem ženám, které mě na cestě mého hlasu zásadně ovlivnily. Každá jiným způsobem, v jiné fázi mé cesty. Vnímám, že inspirace od nich se přirozeně promítá do LáZnění i do mé tvorby. Patří jim můj velký dík.

Uvádím je chronologicky.


Lenka Boháčová

lektorka zpěvu (Hlasem k sobě), zpěvačka (Lena Yellow, Yellow Sisters a Mateřská.com),

S Léňou jsem se setkala v roce 2010 na hlasovém kruhu Yellow Voicecamp, který vedla, a se kterým jsme se scházeli několik let. Byla jsem čerstvě dospělá a Voicecamp pro mě bylo důležité místo, kde jsem začala znovu objevovat touhu zpívat. Měla jsem moc ráda celou naší partu, ve které jsem se cítila naprosto bezpečně (později mě svým zpěvem doprovodili k oltáři).

Sem sahá inspirace pojmout LáZnění coby kruh i má záliba ve vícehlasých lidových písních z celého světa. Vícero z těch, které dnes ženám nabízím, jsem se naučila právě od Léni. Později jsem s Léňou objevovala pěveckou techniku na individuálních lekcích a především právě ona stála u počátků mé autorské tvorby. Za ní jsem chodila pro rady s prvními písničkami, nejistými kroky ohledně nahrávání, sestavení kapely.

Děkuji a vřele doporučuji její pěvecké workshopy i tvorbu.


Zuzana Vlčinská

zpěvačka, muzikoložka, psychoterapeutka, hlasová pedagožka, zakladatelka metody prožitkové zpívání

K Zuzaně jsem začala docházet na prožitkové zpívání v roce 2018. Potýkala jsem se s potížemi s dechem, které jsem tušila, že jsou psychosomatického původu.

To zahájilo mou několikaletou cestu zcitlivování se vůči svému tělu i prožívání. Díky Zuzaně jsem objevila laskavost k sobě samotné a naprosto se mi proměnilo vnímání vlastního hlasu. Přestal to být objekt k hodnocení, ale nástroj, jak se dostat do bližšího kontaktu se sebou samotnou a pečovat o sebe. 

Zuzana mě naučila vnímat příběhy lidových písní i jejich potenciál propojit se skrze ně s vlastním prožíváním. Na LáZnění ráda přináším české a slovenské lidovky z její sbírky Písně na cesty krajinami duše. Inspiruje mě ve způsobu, jak k písním přistupovat, jak při zpěvu zapojit tělo a jak skrze práci s hlasem prohlubovat náš vnitřní dotek.

Od roku 2021 konzultuji se Zuzanou své lektorské působení na supervizích. Od roku 2023 k ní nastupuji do ročního kurzu hlasové terapie.

Děkuji a vřele doporučuji její služby i vydané tituly.


Pavla Fendrichová

zpěvačka, hlasová pedagožka, sbormistryně

S Pavlou jsem se setkala na počátku roku 2022. Díky své dosavadní cestě jsem začala vnímat jemnější nuance ve svém těle i hlubší uvolnění. Cítila jsem, že je chvíle vrátit se na začátek a učit se pěvecké technice od píky. S tímto záměrem jsem se obrátila na Pavlu a začala k ní docházet na hodiny.

Jsem za to moc ráda, s Pavlou jsem objevila nové horizonty svého hlasu, které jsem si dlouho myslela, že jsou mi nedostupné. Obdivuji její odbornost. Vyhovuje mi její (dle mého názoru) zenový přístup k rozezpívání a upevňování pěvecké techniky. Zjistila jsem, jak se o sebe ve zpěvu opřít, můj hlas začal více znít, přestala jsem pociťovat (dříve častou) únavu hlasu a bolesti v krku. Rozezpívání se stalo součástí mých každodenních rituálů. 

Do LáZnění se má spolupráce s ní otiskuje skrze základy pěvecké techniky a systém tělesných opor, inspiruje mě její dovednost pojmenovat jemné tělesné nuance skrze trefné metafory a naučila jsem se od ní několik krásných lidových písní.

Děkuji a vřele doporučuji lekce a workshopy s Pavlou i její youtube kanál, na kterém během covidových lockdownů realizovala pravidelná podpůrná zpívání.