Jak LáZnění probíhá?

Jak si to představit konkrétně? Co se bude na LáZnění dít?

Shrnu tady základní strukturu setkání, která se může lišit v závislosti na délce či formě LáZnění. Obsah vždy přizpůsobuji dané skupině/jednotlivci a situaci.

Na úvod LáZnění zjišťuji, s čím kdo přichází a co od daného setkání potřebuje. Dále věnuji prostor dosednutí do „tady a teď“ skrze krátkou relaxaci zaměřenou na tělo, pomalu začneme zvát zvuky.

Následují aktivnější dechová a hlasová cvičení, abychom probudily svá těla. A už přichází čas pro lidové písničky, jejich výběr přizpůsobuji aktuálním potřebám a náladám zúčastněných žen. Každou písničku se nejprve společně učíme a následně si s ní hrajeme. Nabízím způsoby, jak s ní zacházet, na co se při zpěvu můžeme zaměřovat (příběhy a pocity, které píseň uchopuje, tělesné prožitky apod.).

Setkání prokládám cvičeními, která ti pomohou k většímu uvolnění, podpoří tvůj hlas. Jsme střídavě vsedě, vestoje i v pohybu.

Nabízím také prostor pro tvoření tady a teď, zpíváme v kruhu, aniž bychom měly určenou píseň, zkoumáme krásy improvizace, ale nepředstavuj si pod tím nic složitého, vším tě provedu a stále není záměrem vytvářet dokonalé dílo, ale nechat zaznít tomu, co právě přichází.

Před rozloučením setkání uzavíráme sdílením v kruhu.

Po celou dobu platí, že nic není povinné, všechno jsou pouze možnosti. Nabízím a ptám se.