Z absolvovaného vzdělávání:


Soukromé hodiny zpěvu (od roku 2013) – Lucie Galíčková, Lenka Boháčová, Pavla Fendrichová a další.

Individuální prožitkové zpívání se Zuzanou Vlčinskou (2018-2022)

Workshopy zaměřené na zpěv a hlas:

Kurz hlasové terapie 2023 (Zuzana Vlčinská) (48h)

Úvod do hlasové terapie 2022 (Zuzana Vlčinská)

Vokální inspiromat 2020 a 2022 (Hlasohled)

My body is my voice 2021 (Smadar Emor, Rena Milgrom)

Prožitkové zpívání na Pasekách 2021 (Zuzana Vlčinská)

Ateliér s Ivou Bittovou v rámci Letní sborové dílny 2019

Letní jazzová dílna Frýdlant 2018

a další.Další související vzdělávání:

Muzikoterapie v praxi sociálních služeb (8h) – Jana Fojtíčková – 2021

Muzikoterapie – cesta k harmonii I (28h) – Markéta Gerlichová – 2020

Sólový a sborový zpěv na Kansas state University (volitelné předměty v rámci semestrálního pobytu) – 2017


Kromě výše zmíněného stavím také na dlouhodobých zkušenostech

  • s vedením skupiny coby lektorka Prázdninové školy Lipnice a dalších organizací
  • s individuálním poradenstvím v sociálních službách i v rámci mé soukromé praxe kariérové poradkyně


Základnu pro práci se skupinou i jednotlivcem jsem získala rovněž v rámci VŠ studií na FFUK:

Sociální pedagogika (Mgr.) – 2018

Pedagogika (Bc.) – 2015

Andragogika a personální řízení (Bc.) – 2013


Související témata průběžně konzultuji se zkušenými hlasovými pedagogy a dalšími odborníky, což vnímám jako základ pro to, abych mohla nabízet kvalitní služby a zároveň se dále rozvíjela.